HOME

 

READ ME

        

 

 

Raminem müallim:

ஜ۩۩ஜİngilis dilini Raminem müallim ilə ( Speaking, Conversations, TOEFL, IELTS, SAT və sairə ), qiymətlər münasib, dərslər dynamic və super ...


 

 

Raminem müallimin Unikal xüsusiyyətləri Azərbaycanda:

 

Raminem müallimin 5 xarici ölkədə 30 illik tədris təcrubəsi vardır.

Bütün kurslar Raminem müəllim tərəfindən öyrədilir.

Qrupda tələbələrin maksimal sayı 4 tələbədir ( 8 - 20 nəfər və çox dəyil ).

Bir çox kurslardan fərqli olaraq mən sizin ücün fərdi proqram hazırlayıb sizin fərdi dil qabiliyətinizə ğorə dərs proqramı tərtib edəcəyəm.

Tələbələr səviyyələrə uyğun olaraq hər dərs öz söz bazalarını, qrammatik biliklərini, tələffüzlərini, cümlə yazmağı, danışıq, qulaq asmaq, oxumaq qabiliyyətlərini inkifas elətdirəcəklər. Onlar ingilis dilini müəllimlə məşq edəcəklər və müxtəlif ingilis dilində olan kitablar, kinolar və komputer programları vasitəsi ilə dili təkmilləşdirəcəklər. Tələbələr həmçinin dərsdə çoxlu çalışma edəcəklər.

Pulsuz yerləşdirmə testi ( səviyyə testi ) / 1ci dərs pulsuzdur / Asan öyrətmə metodu / Multimediya mühiti / Zəmanətli nəticələr

Raminem müallim 180-dən çox Bakida yaşayan ingilis dili muəllimlərinə TTC kursunu öyrədib. ( English Teacher Training Course )

 

Full of Tips and How to’s / Easy to Learn Method / Up-to-date Materials / Native Speaker of English


 

 

General info:

 

Raminem Teacher has taught English as a Foreign Language for 29 years in 5 worldwide countries - Azerbaijan Republic, Turkey, Iran, Japan & S. Korea

Mənim 50 yaşım var, doğma dilim İngilis dilidir və 30 ildən çoxdur ki bu dili tədris edirəm

Mən İngilis dilini Türkiyədə, İranda, Yaponiyada, Cənubi Koreyada, və Azərbaycan Respublikasında tədris etmişəm. Mən müəllimliyi sevirəm

Xoşbəxtlikdən bu mənim yeganə sevdiyim peşədir

Raminem müəllim xarici vətəndəş dir.

 

Raminem Teacher is a native speaker of English Language

I give 100% guarantee for your successful learning in all my courses and lessons

 

Dərslərimizin keyfiyyətindən əmin olmaq üçün ödənişsiz musahibədə iştirak edə bilirsiniz. > əlaqə saxlayin

 

İngilis dili müəllimini necə seçməli !!

 

Criteria to Evaluate English Language Teachers / İngilis Dil Müəllimlərini qiymətləndirmək üçün meyar

 

FIVE Star - VIP / BEŞ Ulduz - VIP

RAMINEM Teacher = 5 Star VIP teacher

Is a native speaker of English / İngilis dilinin daşıyıcısıdır

has a university degree in Teaching or related subjects / Dərs deməkdə və ya əlaqələndirilən fənnlərdə (mövzularda) universitet diplomuna malikdır

has teaching certificates such as TEFL, CELTA etc / İNGİLİS DİLİNİN XARİCİ DİL KİMİ TƏDRİSİ, CELTA və TEFL kimi təlim şəhadətnamələrinə malikdır

has teaching experience for more than 20 years / 20-dən çox il ərzində təlim təcrübəsinə malikdır

has taught English in some other foreign countries / bir qədər başqa xarici ölkələrdə İngilis dilini öyrətmişdir

has gained wide respect from students and parents in the city he/she teaches / onun dərs dediyi şəhərdə tələbələrdən və valideynlərdən geniş hörməti (münasibəti) əldə etmişdir

is able to teach a variety of Courses, not simply just Grammar, Vocabulary and General English / o çoxlu müxtəlif kurslari öyrədə bilər

 

FIVE Star / BEŞ Ulduz

Is a native speaker of English / İngilis dilinin daşıyıcısıdır

has a university degree in Teaching or related subjects / Dərs deməkdə və ya əlaqələndirilən fənnlərdə (mövzularda) universitet diplomuna malikdır

has teaching certificates such as TEFL, CELTA etc / İNGİLİS DİLİNİN XARİCİ DİL KİMİ TƏDRİSİ, CELTA və TEFL kimi təlim şəhadətnamələrinə malikdır

has teaching experience for more than 10 years / 10-dən çox il ərzində təlim təcrübəsinə malikdır

has taught English in some other foreign countries / bir qədər başqa xarici ölkələrdə İngilis dilini öyrətmişdir

 

FOUR Star / dörd Ulduz

Is a non-native speaker of English / İngilis dilinin qeyri doğma spikeridir

has a university degree in Teaching or related subjects / Dərs deməkdə və ya əlaqələndirilən fənnlərdə (mövzularda) universitet diplomuna malikdır

has teaching certificates such as TEFL, CELTA etc / İNGİLİS DİLİNİN XARİCİ DİL KİMİ TƏDRİSİ, CELTA və TEFL kimi təlim şəhadətnamələrinə malikdır

has teaching experience for more than 10 years / 10-dən çox il ərzində təlim təcrübəsinə malikdır

has no experience in teaching English in any foreign country / heç bir xarici ölkədə təlim İngilis dilində (İngilislərdə) heç bir təcrübəyə malik olmayıb

 

THREE Star / üç Ulduz

Is a non-native speaker of English / İngilis dilinin qeyri doğma spikeridir

has a university degree in Teaching or related subjects / Dərs deməkdə və ya əlaqələndirilən fənnlərdə (mövzularda) universitet diplomuna malikdır

has teaching experience for more than 5 years / 5-dən çox il ərzində təlim təcrübəsinə malikdır

has no experience in teaching English in any foreign country / heç bir xarici ölkədə təlim İngilis dilində (İngilislərdə) heç bir təcrübəyə malik olmayıb

 

TWO Star / iki Ulduz

Is a non-native speaker of English / İngilis dilinin qeyri doğma spikeridir

has a university degree in other fields than Teaching English / Təlim İngilis dilindən (İngilislərdən) başqa sahələrdə universitet diplomuna malikdır

has teaching experience for more than 3 years / 3-dən çox il ərzində təlim təcrübəsinə malikdır

has no experience in teaching English in any foreign country / heç bir xarici ölkədə təlim İngilis dilində (İngilislərdə) heç bir təcrübəyə malik olmayıb

 

ONE Star / bir Ulduz

Is a non-native speaker of English / İngilis dilinin qeyri doğma spikeridir

Has a university degree in other fields than Teaching English / Təlim İngilis dilindən (İngilislərdən) başqa sahələrdə universitet diplomuna malikdır

has teaching experience for more than 2 years / 2-dən çox il ərzində təlim təcrübəsinə malikdır

has no experience in teaching English in any foreign country / heç bir xarici ölkədə təlim İngilis dilində (İngilislərdə) heç bir təcrübəyə malik olmayıb

 

RAMINEM Teacher = 5 Star VIP teacher